Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký

Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký

1. Nguyên tắc thực hiện a/ Việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện khi có sự thỏa thuận thống nhất của tất cả các bên tham gia quá trình chuyển đổi, bao gồm: – Chủ thể quản lý, sử dụng tên miền; – Nhà đăng ký đang quản lý tên […]

Read More »