Cấu hình 2 tên miền về một hosting (Domain Pointer)

Cấu hình 2 tên miền về một hosting (Domain Pointer)

1. Domain pointer có tác dụng gì? Domain pointer là dạng domain chạy song song với domain chính. Khi cấu hình domain pointer, bạn sẽ có 2 domain chạy trên 1 hosting, 1 website, 1 database. Nói cách khác cho dù bạn gõ tên domain nào vào thanh địa chỉ trong web browse đều đến 1 […]

Read More »