Quy trình thu hồi tên miền do quá hạn duy trì

Quy trình thu hồi tên miền do quá hạn duy trì

1. Nguyên tắc chung Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, chủ thể đăng ký tên miền không nộp phí duy trì tên miền, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi như sau: – Trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ ngày tên […]

Read More »