Biểu phí chi tiết tên miền .VN

Biểu phí chi tiết tên miền .VN

Biểu phí chi tiết tên miền quốc gia Việt Nam theo Thông tư 208/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính:

 • Tên miền Việt Nam


  Lệ phí đăng ký tên miền
  Dịch vụ đăng ký tài khoản quản trị tên miền
  (đã bao gồm VAT)

  Phí duy trì tên miền
  Dịch vụ duy trì tài khoản quản trị tên miền
  (đã bao gồm VAT)
 • .vn

  200.000

  100.000

  350.000

  100.000

 • .com.vn
  .net.vn
  .biz.vn

  200.000

  100.000

  250.000

  80.000

 • .name.vn

  30.000

  9.900

  30.000

  11.000

 • .org.vn
  .info.vn
  .gov.vn
  .edu.vn
  .health.vn
  .ac.vn
  .pro.vn
  và tên miền theo tỉnh, TP

  120.000

  40.000

  150.000

  40.000

 • .idn.vn

  0

  0

  198.000

 • Tên miền tiếng Việt

  0

  0

  20.000

  33.000

 • Cấp 2 có 1 ký tự .VN

  200.000

  40.000.000

  176.000

 • Cấp 2 có 2 ký tự .VN

  200.000

  10.000.000

  176.000