Biểu phí chi tiết tên miền .VN

Biểu phí chi tiết tên miền .VN

Biểu phí chi tiết tên miền quốc gia Việt Nam theo Thông tư 208/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính:

  • Tên miền Việt Nam


    Lệ phí đăng ký tên miền
    Dịch vụ đăng ký tài khoản quản trị tên miền
    (đã bao gồm VAT)

    Phí duy trì tên miền
    Dịch vụ duy trì tài khoản quản trị tên miền
    (đã bao gồm VAT)
  • .vn

    200.000

    100.000

    350.000

    100.000

  • .com.vn
    .net.vn
    .biz.vn

    200.000

    100.000

    250.000

    80.000

  • .name.vn

    30.000

    9.900

    30.000

    11.000

  • .org.vn
    .info.vn
    .gov.vn
    .edu.vn
    .health.vn
    .ac.vn
    .pro.vn
    và tên miền theo tỉnh, TP

    120.000

    40.000

    150.000

    40.000

  • .idn.vn

    0

    0

    198.000

  • Tên miền tiếng Việt

    0

    0

    20.000

    33.000

  • Cấp 2 có 1 ký tự .VN

    200.000

    40.000.000

    176.000

  • Cấp 2 có 2 ký tự .VN

    200.000

    10.000.000

    176.000