Quyết định 16/2021/QĐ-TTg: Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho viễn thông , tên miền Internet

Quyết định 16/2021/QĐ-TTg: Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho viễn thông , tên miền Internet

Quyết định đấu giá tên miền Việt Nam

QĐ số 16/2021/QĐ-TTg
Số hiệu: 16/2021/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung: Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho viễn thông, tên miền Internet

Tham khảo quyết định số 427/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá. <<tại đây>>

Ngày ban hành: 30/03/2021
Văn bản định dạng: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký duyệt: Thủ tướng Chính phủ

Tải xuống