Văn bản 5035-CV/VPTW

Văn bản 5035-CV/VPTW

Văn bản 5035-CV/VPTW 50Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW

Số hiệu: 5035-CV/VPTW
Trích yếu nội dung: Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW (tại đây)
Ngày ban hành: 17/10/2000
Hình thức văn bản: Văn bản
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam
Người ký duyệt: Trần Đình Hoan – Chánh văn phòng
Download: PDF icon VB-5035-2000-VPTW.pdf

Ghi chú: Văn bản 5035-CV/VPTW Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW ban hành bởi Ban chấp hành TW Đảng Cộng Sản Việt Nam.