Ưu nhược điểm khi sử dụng gói hosting dùng chung email

Ưu điểm khi sử dụng gói hosting dùng chung email:

  • Chi phí thấp

Nhược điểm:

  • Bảo mật kém.
  • Thường xuyên bị black list vì chạy chung với web