Update Your Time Zone at ASR

Loại nội dung: văn bản / html;
charset = “us-ascii”

Cập nhật múi giờ của bạn tại ASR

Kết quả tìm kiếm hoạt động hỗ trợ 448 múi giờ khác nhau từ khắp nơi trên thế giới. Nếu bạn chọn múi giờ của mình tại ASR, bạn sẽ có thể xem các báo cáo của mình với thời gian chính xác mà các trang web của bạn đã được gửi và lập chỉ mục.

Truy cập Trang thành viên của bạn để cập nhật múi giờ của bạn và thay đổi thông tin thành viên khác.

Thực hiện những việc sau để cập nhật múi giờ của bạn:
1. Truy cập Trang Thành viên của bạn. Trang Đăng nhập sẽ hiển thị.
Thông tin đăng nhập của bạn như sau:
– Tên đăng nhập: webmaster@tcgroup.edu.vn
– Mật khẩu: (Lấy mật khẩu của bạn.)
2. Nhấp vào mục menu Chỉnh sửa thành viên.
3. Nhấp vào danh sách thả xuống Múi giờ và chọn múi giờ của bạn.
4. Nhấp vào nút Lưu.
5. Tất cả các tính năng báo cáo của bạn bây giờ sẽ được hiển thị theo múi giờ của bạn.
6. Nhấp vào Quản lý trang web để xem khi nào trang web của bạn được gửi lần cuối.

Hãy là người đầu tiên theo dõi, thích, chia sẻ và tạo nhận xét trên các trang mạng xã hội của ASR.

Twitter& nbsp & nbsp
Facebook& nbsp & nbsp
Liên kết trong

ASR sẽ sử dụng Hoạt động mạng xã hội cho các điểm hoạt động Xếp hạng ASR trong tương lai.

Tìm hiểu thêm về Tín hiệu xếp hạng của ASR bằng cách truy cập trang Giới thiệu của ASR.

Thêm liên kết ngược trên trang web của bạn trỏ đến ActiveSearchResults và ASR sẽ xếp hạng trang web của bạn cao hơn khi Trình kiểm tra liên kết ngược của ASR tìm thấy chúng.
Đăng nhập và thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các liên kết ngược của bạn vào Công cụ Tìm kiếm ActiveSearchResults.

Bấm vào đây để xác nhận rằng email này đã được mở và nhận Điểm ASR.

Thông tin Đăng nhập của bạn như sau:
– Tên Đăng nhập: webmaster@tcgroup.edu.vn
– Mật khẩu: (Lấy mật khẩu của bạn.)

Cảm ơn bạn,
Nhóm Hỗ trợ Kết quả Tìm kiếm Hoạt động
Vui lòng trả lời tới support@activesearchresults.com


Một cú nhấp chuột Chọn không tham gia:
Nhấp vào liên kết sau hoặc sao chép và dán vào trình duyệt của bạn nếu bạn không muốn trang web của mình được lập chỉ mục với Kết quả tìm kiếm đang hoạt động và không muốn nhận email từ Kết quả tìm kiếm đang hoạt động.
Từ chối


Email này đã được gửi tới: webmaster@tcgroup.edu.vn bởi
Kết quả tìm kiếm chủ động
520 Tòa án Maiden
Middletown Delwar 19709
Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: support@activesearchresults.com