Thông báo triển khai hồ sơ điện tử khi đăng ký tên miền .VN

Thông báo triển khai hồ sơ điện tử khi đăng ký tên miền .VN

Kính gửi: Quý khách hàng,

Kể từ ngày 15/9/2019, nhằm đơn giản hóa các thủ tục đăng ký và quản lý tên miền quốc gia Việt Nam (.vn), Nhà đăng ký TCBD chính thức triển khai hồ sơ điện tử có chữ ký số cho các tên miền .VN đăng ký mới và duy trì tại TCBD. Chi tiết cụ thể dưới đây:

1. Với khách hàng đăng ký mới tên miền: Hệ thống sẽ tự động gửi qua email đường link có chữa mã OTP tới email chủ thể tên miền để khách hàng xác nhận và ký số. Bản khai điện tử có chữ ký số sẽ tự động tạo ra và lưu trữ trên hệ thống.

2. Với khách hàng thay đổi thông tin liên hệ: Khách hàng được yêu cầu tạo mã OTP gửi tới email hoặc SMS tới số điện thoại di động của Chủ thể tên miền. Khách hàng sử dụng mã OTP này để thay đổi thông tin, tạo bản khai điện tử có chữ ký số và lưu trữ trên hệ thống.

Ngoài ra, quý khách hàng có thể sử dụng trực tiếp các chức năng khác trên hệ thống để tạo OTP và ký số bản khai điện tử.

Bản khai điện tử có chữ ký số là bản khai đã được chủ thể tên miền xác nhận và được lưu trữ đảm bảo tính pháp lý theo luật định.

Trân trọng,

Phòng CSKH