Thông báo nâng cấp hệ thống đăng ký tên miền

Thông báo nâng cấp hệ thống đăng ký tên miền

Về việc: thông báo nâng cấp hệ thống đăng ký tên miền

Kính gửi: quý khách hàng,

Yêu cầu cấp thiết của việc Nâng cấp hệ thống đáng ký tên miền

Theo yêu cầu và được sự phối hợp với VNNIC, TCBD xin trân trọng thông báo kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống đăng ký, duy trì tên miền .VN (id.hosting.org.vn, whois server, EPP System, DNS servers, API Reseller System  và các hệ thống liên quan) chính thức như sau để quý khách hàng và đại lý được biết:

  • Thời gian bắt đầu: 8h00 ngày Chủ nhật (12/7/2020).
  • Thời gian kết thúc: 17h00 ngày Chủ nhật (12/7/2020).
  • Trong quá trình nâng cấp, hệ thống sẽ tạm dừng và không tiếp nhận các yêu cầu đăng ký, duy trì TMKD và TMTV.

Nội dung thông báo nâng cấp hệ thống

Một số nội dung trên hệ thống đăng ký, duy trì tên miền .VN phiên bản mới sẽ có những thay đổi như sau:

  • Các TMTV đang ở trạng thái xử lý thu hồi đã được VNNIC công bố trên danh sách tên miền quá hạn, bị thu hồi sẽ được thực hiện thu hồi bằng nhân công sau thời điểm hệ thống tạm dừng. Việc đăng ký lại các tên miền ở trạng thái tự do sẽ có thể được thực hiện ngay sau thời điểm kết thúc quá trình nâng cấp hệ thống (17h00).
  • Bổ sung một số trường thông tin trên hệ thống WHOIS Service: tên miền dạng mã Unicode (nếu có), URL của NĐK trên Website VNNIC (cả trang tiếng Anh và tiếng Việt) và trên website whois của TCBD (whois.net.vn).
  • Bổ sung note khi tra cứu tên miền đang ở trạng thái pendingCreate trên WHOIS tại Website VNNIC và TCBD để chủ thể nắm được tên miền đang ở trạng thái: Xét duyệt cấp phát.
  • Bổ sung nhận diện tên miền ở trạng thái Locking Domain trên WHOIS tại Website VNNIC và TCBD.

Vậy TCBD xin trân trọng thông báo để khách hàng và đại lý cùng nắm được và phối hợp thực hiện.

Trân trọng cảm ơn,

TCBD Tek – Support Team

Hotline: 1900 2929 44

Email: support@tcgroup.edu.vn