Thông báo kế hoạch bảo trì Data Center ngày 03/07/2016

Thông báo kế hoạch bảo trì Data Center ngày 03/07/2016

Kính gửi Quý khách hàng
Trước tiên, TCBD gửi lời cảm ơn đến Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Nhằm đảm bảo hệ thống tốt hơn, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ tốt hơn. TCBD trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về lịch bảo trì hệ thống mạng tại IDC Hoàng Hoa Thám cụ thể như sau:
Công việc: Bảo trì Internet đi hướng quốc tế tại IDC Hoàng Hoa Thám, ảnh hưởng đến các kết nối Internet đi quốc tế của khách hàng tại TCBD. Thông tin về đợt bảo trì chi tiết như sau:
– Thời gian:
+ Từ 00h00 ngày 03/07/2016 đến 02h30 ngày 03/07/2016
– Thời gian gián đoạn: Không xảy ra downtime.
Đầu mối liên hệ hỗ trợ trong thời gian bảo trì:
1. Hotline: 1900 2929 44 (Phím 3)
2. Email: support@tcgroup.edu.vn