Tạo và đăng nhập account members

[B1]: Đăng nhập trang members.esc.vn

[B2]: Click vào [Mở tài khoản mới]

Create_account
[B3]: Nhập thông tin của bạn vào form

Lưu ý:

[Mục 1]: Khi click vào [Tạo mật khẩu] thì mật khẩu sẽ được tạo random là một các ký tự ngẫu nhiên

[Mục 2]: Nhập số điện thoại của bạn theo dạng +84-phần phía sau số 0

[Mục 3]: Nhập email account của bạn (email account này rất quan trọng)

[Mục 4]: Click [Đăng ký thành viên]

Create_account2[B4]: Thành công

[Mục 1]: Ở đây show 2 mục user và pass members (bạn nhớ lưu lại)

[Mục 2]: Click vào để trở lại giao diện đăng nhập

Create_account3[B5]: Nhập username và password
Create_account4