Quy trình ký hồ sơ điện tử

– Quy trình dành cho cá nhân:

+ Bước 1: Khách hàng đăng ký tên miền online và hệ thống gửi lại email đường dẫn để xác thực thông tin và ký số bản khai.

+ Bước 2: Khách hàng nhấp chuột vào đường dẫn để kiểm tra lại thông tin đồng thời bấm vào xác nhận để ký số bản khai điện tử.

+ Bước 3: Khách hàng gửi bản sao CMND/thẻ căn cước qua email hoặc upload CMT của chủ thể đăng ký lên hệ thống.

+ Bước 4: TCBD kiểm tra lại thông tin và cấp phát tên miền.

– Quy trình dành cho tổ chức:

+ Bước 1: Khách hàng đăng ký tên miền online và hệ thống gửi lại email đường dẫn để xác thực thông tin và ký số bản khai.

+ Bước 2: Khách hàng nhấp chuột vào đường dẫn để kiểm tra lại thông tin đồng thời bấm vào xác nhận để ký số bản khai điện tử.

+ Bước 3: TCBD kiểm tra lại thông tin, xác nhận lại (nếu cần) và cấp phát tên miền.

– Quy trình thay đổi thông tin liên hệ:

+ Bước 1: Khách hàng vào danh sách quản lý tên miền, chọn tên miền và  xem thông tin liên hệ.

+ Bước 2: Khách hàng nhấp chuột vào gửi mã OTP qua email hoặc gửi mã OTP qua SMS để lấy mã OTP.

+ Bước 3: Khách hàng kiểm tra email/SMS để lấy thông tin, nhập mã OTP, đồng thời bấm vào cập nhật để cập nhật lại thông tin liên hệ và ký số bản khai điện tử. Một bản khai điện tử tự động tạo ra và lưu lại trên hệ thống.