Quy trình tạm ngưng, thu hồi tên miền không xác định được chủ thể

Quy trình tạm ngưng, thu hồi tên miền không xác định được chủ thể

Quy trình thu hồi tên miền, tạm ngưng tên miền do / khi không xác định được chủ thể sở hữu tên miền.

Khi nào thì tên miền bị thu hồi, tạm ngưng?

Nguyên tắc chung khi thu hồi tên miền:

Tạm ngưng, thu hồi tên miền không xác định được chủ thể do mạo danh đăng ký, thông tin đăng ký không chính xác, chủ thể giải thể quy định tại Thông tư số 06/2019/BTTTT.

Các trường hợp không xác định được chủ thể:

Do chủ thể mạo danh đăng ký tên miền; tên miền có thông tin đăng ký không chính xác; chủ thể tên miền là tổ chức đã giải thể hoặc không tồn tại.

Quy trình hướng dẫn tên miền không bị thu hồi, tạm ngưng?

+ Yêu cầu chủ thể cập nhật bổ sung thông tin sau 30 (ba mươi) ngày.

+ Nếu chủ thể đăng ký tên miền không thực hiện, tên miền sẽ bị tạm ngưng hoạt động trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia và NĐK gửi thông báo cho chủ thể về việc tạm ngưng hoạt động tên miền trong thời hạn 02 ngày (hai) ngày làm việc kể từ khi tên miền tạm ngưng hoạt động.

+ Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tạm ngưng hoạt động tên miền, nếu chủ thể đăng ký tên miền cập nhật hoặc hoàn thiện thông tin, tên miền được gỡ bỏ trạng thái tạm ngừng hoạt động.

Quy trình và hồ sơ xác định chủ sở hữu tên miền thu hồi:

  • Thông tin về việc không thể liên lạc với chủ thể.
  • Quyết định của Cơ quan Đăng ký kinh doanh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Giấy chứng nhận thu hồi con dấu của cơ quan quản lý về con dấu.
  • Tài liệu thể hiện tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp…
  • Văn bản yêu cầu phải từ các cá nhân, tổ chức có liên quan ví dụ như cá nhân trước đây là người chịu trách nhiệm trước pháp luật của tổ chức (là chủ thể tên miền) đã giải thể, tổ chức đại diện pháp lý của doanh nghiệp…

Leave a Reply