Quy trình chuyển nhượng tên miền

Quy trình chuyển nhượng tên miền

Quy trình chuyển nhượng tên miền được thực hiện như sau:


1. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng nộp hồ sơ tại NĐK, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị của các bên tham gia chuyển nhượng (download)
+ Bản khai thông tin đăng ký tên miền của bên nhận chuyển nhượng (download)

2. Sau khi nhận được hồ sơ, NĐK kiểm tra xem xét hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền và thông báo kết quả cho các bên tham gia chuyển nhượng trong vòng 5 ngày làm việc.

3. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng bổ sung thêm các mẫu bản khai sau:
+ Bản khai đăng ký tên miền của bên nhận chuyển nhượng (download)
+ Các giấy tờ thể hiện các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
4. Bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí đăng ký, phí sử dụng tên miền Internet tại NĐK theo quy định.
5. NĐK thực hiện nghiệp vụ kỹ thuật để chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng.

Lưu ý các trường hợp không hợp lê:
– Có hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài nguyên Internet.
– Tên miền bị phát hiện đang trong quá trình giải quyết tranh chấp.
– Tên miền bị phát hiện đang bị xử lý vi phạm, bị tạm ngưng hoạt động, bị yêu cầu buộc thay đổi thông tin, bị yêu cầu buộc trả lại hoặc bị thu hồi.
– Có gian dối khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
– Chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế
– Không thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí đăng ký sử dụng.
– Có văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền.