Hướng dẫn đăng ký Hosting trên trang web

[Bước 1]: Quý khách vào trang https://id.hosting.org.vn

[Bước 2]: Quý khách vui lòng đăng nhập User và Password quý khách đã tạo từ trước.

đăng ký hosting tại TCBD
[Bước 3]
: Quý khách rê chuột vào Hosting -> click Đăng ký hosting

đăng ký hosting tại Tcbd sau đăng nhập
[Bước 4]
: Tiến hành tạo hosting theo hướng dẫn.

Lưu ý: điền đầy đủ các thông tin * bắt buộc

[Mục 1]: Điền tên miền cho hosting

[Mục 2]:  Chọn gói hosting mà quý khách muốn tạo (Quý khách có thể tham khảo gói hosting và giá theo link sau: https://hosting.org.vn/cloud-hosting/).

[Mục 3]: Kiểm tra TT


[Bước 5]
: Kiểm tra cấu hình hosting


[Bước 6]
:

[Mục 1]: Quý khách chọn thời gian duy trì hosting

[Mục 2]: Nhập mã khuyến mãi (nếu có)

[Mục 3]: Tiếp tục


[Bước 7]
: Tạo thông tin hosting.

[Mục 1]: Quý khách vui lòng tạo thông tin đăng nhập Cpanel hosting.

[Mục 2]: Quý khách chọn hệ thống hosting (windows hoặc Linux).

[Mục 3]: Quý khách điền thông tin đăng ký theo form.

[Mục 4]: Tiếp tục đăng ký.


[Bước 8]
: Đăng ký thành công