Nâng cấp hệ thống mạng Internet IDC Quang Trung (QTSC)

Nâng cấp hệ thống mạng Internet IDC Quang Trung (QTSC)

Cáp treo

Công ty tin và trò chơi, vui vẻ, vui vẻ, thú vị, tuyệt vời

Tiện ích lúc 12h15, chiều , ngày , ngày 08/12/2019 , TCBD có nghĩa là bảo vệ và thiết bị của mạng Internet. Trong toàn thời gian và có thể có sự quan tâm của bạn. Tôi rất khó tính

  • Thời gian diễn ra ngày: 12h15 – 12h25 , ngày 08/12/2019
  • Dịch vụ ảnh hưởng: Dịch vụ Internet
  • Time lost connecting dự kiến: max 10 phút
  • Lý làm: Nâng cấp

Phần cứng của chúng tôi

Điện Thế:  0909966201 , Hotline:  19002069

E-mail: support@tcgroup.edu.vn

Một phần của chúng tôi, một phần của chúng

Trân trọng và cảm ơn.