Hướng dẫn tạo yêu cầu support

[B1]: Rê chuột vào menu Support Ticket

[B2]: Click vào [Quản Lý Yêu cầu]

[B3]: Click vào [Gửi yêu cầu mới]

[B4]:

[Mục 1]: Tiêu đề của yêu cầu

[Mục 2]: Loại dịch vụ

VD: bạn cần hỗ trợ về vấn đề tên miền thì chọn tên miền hoặc cần hỗ trợ về web thì chọn web

[Mục 3]: Mức ưu tiên (tùy theo bạn), tuy nhiên khi nhận được yêu cầu thì bộ phận support sẽ xử lý ngay lập tức nên vấn đề chọn mức độ ưu tiên cũng không quan trọng.

[Mục 4]: Nhập yêu cầu của bạn

[Mục 5]: Gửi yêu cầu để hoàn tất