Hướng dẫn tạo mail trên android

B1: Bạn vào cài đặt  ( setting ) chọn tài khoản ( account )

B1

B2: Chọn vào thêm account như hình:

B2

B3: Chọn Email để cài đặt

B3

B4:Bạn có thể chọn tiếp theo nhưng tốt nhất nên chọn cài đặt thủ công để dễ dàng cho việc tùy chỉnh:

B4

B5: Chọn IMAP hoặc POP3 theo nhu cầu ( bạn có thể tìm hiểu sự khác nhau giữa IMAP và POP3 Click Here)
B5

B6: Trong trường hợp này ở dòng máy chủ IMAP bạn nên đổi imap.tcgroup.vn thành mail.tcgroup.vn:

B6

B7: Tương tự như B6 smtp.tcgroup.vn đổi thành mail.tcgroupvn và lưu ý các vùng đỏ:

 

B7

B8: Thực hiện theo hình và lưu ý vùng đỏ và bỏ check ở mục tự động tải về …..

B8

B9: Lưu ý ở mục Tên của bạn là tên hiển thị trên các mail gửi đi:

 

B9

B10: Hoàn tất.