Hướng dẫn đổi NameServer và reset password DNS

Thay đổi cặp NameServer

[B1]:

[Mục 1]: Rê chuột vào menu [Tên miền]

[Mục 2]: Click vào [Quản lý tên miền]

[Mục 3]: Sau khi click vào [Mục 2] sẽ xuất hiện list các tên miền mà bạn quản lý

Quan_ly_dns2

[B2]: Click vào Dns1 như hình dưới

Quan_ly_dns5[B3]: Nhập 2 cặp name vào 2 [Mục 1], [Mục 2] và click [Đổi DNS] để cập nhật mới

Quan_ly_dns6CHANGE PASSWORD DNS CHO TÊN MIỀN

[B1]: Click vào Dns2 như được đánh dấu trong hình dưới

Quan_ly_dns7[B2]:

[Mục 1]: Nếu bạn muốn thay đổi pass thì nhập vào đây hoặc click vào [Tạo mật khẩu] để tạo random password mới

[Mục 2]: Nhập IP mail hosting hoặc mail server (nhập ip nếu cần trỏ đến mail server, nếu không thì để trống)

[Mục 3]: Nhập IP web hosting hặc web server (nhập ip nếu cần trỏ đến web server, nếu không thì để trống)

Cuối cùng click [update DNS] để hoàn tất

Quan_ly_dns8Video hướng dẫn đổi NameServer tại TCBD