Hướng dẫn đăng ký VPS eCloud server trên member TCBD

[Bước 1]: Quý khách vào trang https://id.hosting.org.vn

[Bước 2]: Quý khách vui lòng đăng nhập User và Password quý khách đã tạo từ trước.

Đăng nhập member
[Bước 3
]: Quý khách rê chuột vào menu Server/VPS -> click Đăng ký Server/VPS (hình dưới).

 đăng ký server
[Bước 4]
: Tiến hành tạo Server/VPS

 [Mục 1]: Click dịch vụ Server/VPS của quý khách muốn đăng ký.

 [Mục 2]: Tiếp tục.

chọn loại server
[Bước 5]
: Kiểm tra cấu hình Server/VPS[Bước 6]:

[Mục 1]: Quý khách chọn thời gian duy trì Server/VPS

[Mục 2]: Nhập mã khuyến mãi (nếu có).

[Mục 3]: Kiểm tra chi phí thanh toán cho dịch vụ Server/VPS

[Mục 4]: Tiếp tục.[Bước 7]: Tạo thông tin Server/VPS

[Mục 1]: Quý khách chọn hệ thống Server/VPS (windows hoặc Linux).

[Mục 2]: Quý khách chọn thời gian duy trì Server/VPS

[Mục 3]: Quý khách điền thông tin đăng ký theo form.

[Mục 4]: Tiếp tục đăng ký.[Bước 8]: Đăng ký thành công Server/VPS