Hướng dẫn cấu hình Microsoft Outlook 2003

Hướng dẫn cấu hình Email-Account trên Microsoft Outlook 2003

B1: Mở Microsoft Outlook, Chọn menu Tools đến mục E-mail Accounts như hình dưới.

2k3

B2: Trong cửa sổ E-mail Accounts, chọn  Add a new e-mail account, sau đó click Next.

2k3_02

B3: Tùy theo nhu cầu, chọn POP3hoặc IMAP click Next để tiếp tục.

2k3_03

B4: Ở cửa sổ Internet E-mail Settings (POP3/IMAP), Nhập thông tin email account như bên dưới:

Your Name: Tên của bạn

E-mail Address: Tên_email@tên_miền_của_bạn

User Name: Tên_email@tên_miền_của_bạn

Password: Mật khẩu của email account

Incoming mail server (POP3): mail.tên_miền_của_bạn.

Outgoing mail server (SMTP): mail.tên_miền_của_bạn

Click More Settings.2k3_04

B5: Ở cửa sổ Internet E-mail Settings, qua tab Outgoing Server.

Check vào My outgoing server (SMTP) requires authentication như hình bên dưới.

2k3_05

B6: Tiếp tục qua tab Advanced, thường để mặc định Outgoing server (SMTP) port 25 và Incoming server (POP3) port 110

B7: Click OK.

2k3_06

B8: Click Next.

2k3_07

B9: Click Finish để hoàn thành.

2k3_08