Hướng dẫn backup sao lưu dữ liệu

[B1]: Đăng nhập trang quản trị hệ thống, click [Create/Restore Backups]

backup[B2]: Lưu ý check hết các mục rồi click [Create Backup]

backup2[B3]: Dưới đây là giao diện đăng ký thành công, click [Home] để trở về giao diện quản trị

backup3[B4]: Click vào [File] để đi đến file backup và download về máy tính cá nhân

backup4[B5]: Click vào folder [backups]

backup5[B6]: Dưới đây là file .tar.gz là file backup đã nén, bạn click vào để download về máy tính cá nhân để lưu trữ
backup6