Hướng dẫn cấu hình email account IncrediMail

Hướng dẫn cấu hình email account IncrediMail

B1: Vào link sau để download ứng dụng Mozilla Thunderbird

icre0
Click [Click to download] để download ứng dụng về
B2: Sau khi download xong, double-click vào file cài đặt sẽ xuất hiện cửa sổ như hình dưới

incre1
Click [I Agree >] để tiếp tục quá trình cài đặt
B3: Click [Finish] để hoàn tất quá trình cài đặt

incre2
B4:

[Gender]: giới tính của bạn ( Không quan trọng)

[Country]: Vietnam

incre3
Click [Next] là đã hoàn thành các bước cài đặt

Sau 4 bước trên chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt ứng dụng IncrediMail
——————————————————————————————————————————————————–
Chúng ta sẽ cấu hình email account để gửi và nhận mail trên IncrediMail

B1: Click vào [Tools] như hình sẽ có 1 drop down list như Bước 2

ire4
B2: Ta chọn [Email Accounts] để vào phần quản trị email account

ire5
B3: Click [Add] để thêm email account mới

ire6
B4: Check vào [Let me configure …] để cấu hình thủ công
Click [Next] để tiếp tục

ire7
B6: Click [Other] để cấu hình những email có tên miền riêng
Lưu ý: nếu sử dụng mail google hoặc Hotmail thì chọn những mục trên

ire8
B7: Nhập thông tin theo hướng dẫn như hình
[Your email address] tên_email@tên_miền_của_bạn
[Your Password] Mật khẩu khi tạo mail
Click [Next] để tiếp tục quá trình cấu hình

ire9
B8:
[My incoming server mail type is]: Ở đây mình sử dụng giao thức POP3
[Incoming mail server]: mail.tên_miền_của_bạn
[Outgoing mail server]: mail.tên_miền_của_bạn
Click [Next] để tiếp tục
ire10
B9: Click [OK] để hoàn thành

ire11