Chỉ thị 58-CT/TW

Chỉ thị 58-CT/TW

Nội dung Chỉ thị 58-CT TW về việc Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Thông tin chính Chỉ thị 58-CT TW

Số hiệu: 58-CT/TW
Trích yếu nội dung: Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (Tại đây)
Ngày ban hành: 17/10/2000
Hình thức văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam
Người ký duyệt: Phạm Thế Duyệt
Download: PDF icon CT-so-58-2000-BCHTWD.pdf

Các nội dung chi tiết khác.

Chi tiết chỉ thị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Chi tiết chỉ thị đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.