Bộ TTTT đã ra Thông tư 06/2019/TT-BTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ TTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Ngày 19/7/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Nội dung Thông tư đã điều chỉnh hoàn thiện một số quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể khi đăng ký sử dụng tài nguyên Internet trên cơ sở thực hiện chủ Trương cải cách thủ tục hành chính, đồng thời bổ sung quy định giải quyết một số tình huống phát sinh cho phù hợp với tình hình thực tế như: thay đổi tên chủ thể sử dụng tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng) trong trường hợp có sự sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, có sự tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; bổ sung quy định để cơ quan quản lý về tên miền xử lý các trường hợp có các vi phạm trong đăng ký sử dụng tên miền như cung cấp thông tin không chính xác, giả mạo, mạo danh đăng ký tên miền; bổ sung quy định về cấp tên miền liên quan tới hoạt động báo chí, tin tức nhằm tăng cường công tác quản lý liên quan tới hoạt động báo chí, tin tức. Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ Ngày 15/9/2019.

1. Cấp tên miền .name.vn cho tổ chức và cá nhân: yêu cầu đăng ký là tên (tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh) của tổ chức, cá nhân.
– Không chấp nhận các trường hợp cá nhân đăng ký thương hiệu của tổ chức.
– Tổ chức không đăng ký chiếm dụng tên thương hiệu của tổ chức ko có liên quan.
– Trong trường hợp đăng ký không có trong các trường hợp trên cần bổ sung phần giải trình lý do và ý nghĩa của tên miền.

2. Các trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký tên miền dạng báo chí, tin tức, tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội:
– Đối với các HS đăng ký các tên miền dạng báo chí, tin tức, tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, từ chối yêu cầu đăng ký các tên miền thuộc nhóm này từ các chủ thể là cá nhân.
– Đối với các yêu cầu đăng ký tên miền báo chí, NĐK yêu cầu chủ thể cung cấp các tài liệu chứng minh là cơ quan báo chí, quyết định phê duyệt đề án thành lập báo,… Đối với yêu cầu đăng ký tên miền dạng tin tức, dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, hồ sơ đăng ký tên miền của tổ chức khi nộp cần bổ sung cam kết cụ thể:
+ Tên miền đk để cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội: tổ chức đăng ký tên miền cam kết đủ điều kiện và tượng được cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và sẽ hoàn tất thủ tục xin giấy cấp phép theo quy định của pháp luật; báo cáo lại tới NĐK và VNNIC trước khi đưa tên miền vào hoạt động chinh thức cho trang thông tin điện tử, mạng xã hội,
+ Nếu là tên miền do trùng tên, có thể gây nhàm lẫn nhưng đăng ký không để sử dụng cho mục đích cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội: chủ thể có cam kết chỉ sử dụng để lập trang tin thông thường, không sử dụng để cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp mạng xã hội.

3. Thêm trường cập nhật mã số doanh nghiệp vào bản khai

4. Đối với các Công ty đã giải thể và có nhu cầu trả lại tên miền: cần cung cấp đầy đủ HS gửi lên VNNIC xét duyệt gồm: đơn đề nghị trả lại tên miền, giấy xác nhận trả lại con dấu và giầy tờ xác nhận Công ty giải thể của Cơ quan Nhà nước cấp.

Nội dung chi tiết công văn đính kèm tại đây