Web hosting Linux và Windows là gì?

Web hosting Linux và Windows là gì?

Web hosting Linux và Windows là gì? So sánh cấu hình của Web hosting Linux và Windows. Chọn đúng Web hosting Linux hay Windows sẽ giúp tăng chất lượng và tối ưu tìm kiếm cho trang web của công ty bạn.

Web Hosting là gì?

Web hosting là dịch vụ cho thuê chỗ máy chủ Internet để đặt website của công ty bạn lên mạng. Nếu tên miền là địa chỉ, website là ngôi nhà thì sử dụng web hosting là “thuê đất” vậy.

Chọn cho công ty bạn 1 tên miền phù hợp tại đây.

Web Hosting Linux và Windows là gì?

WEB Hosting Linux là gì?

Là một dịch vụ lưu trữ rất nhiều các trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Windows Sever kết nối Internet. Mỗi trang web có phân vùng riêng của mình thường sử dụng các phần mềm chia sẻ và quản lý hosting (control panel) như Hosting Controller, Plesk,…

WEB Hosting Windows là gì?

Cũng như window hosting là lưu trữ nhiều web trên máy chủ nhưng ở đây thay vì sử dụng hệ điều hành Window Server kết nối internet thì Linux hosting sữ dụng hệ điều hành Linux. Hosting Linux sử dụng các phần mềm chia hosting như là Cpanel, Direct Admin.

So sánh Hosting Linux và Windows là gì?

So sánh Windows và Linux Hosting

Các ứng dụng trên máy chủ Windows:

– ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x
– PHP & MySQL for Windows Server
– MS Access/MS SQL Server 2000/2005/2008
– ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
– POP3/SMTP/Webmail
– FTP, HTTP File Manager
– Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
– CGI Scripting In Perl & C,…

Các ứng dụng trên máy chủ Linux:

– PHP, Perl, Python
– MySQL
– SSH Access
– Protected Directories
– POP3/SMTP/IMAP/Webmail
– FTP, HTTP File Manager
– FrontPage Extensions
– CGI-Bin

Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình:
ASP, ASP.Net và các hệ cơ sở dữ liệu SQL, Access…
Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình:
PHP, Pear, Python và hệ cơ sở dữ liệu MySQL

Liên hệ Nhà huấn luyện doanh nghiệp TOP10 Khu vực Đông Nam Á để được tư vấn chiến lược phát triển công ty Miễn phí trong 90 phút.

Đăng ký thuê Hosting: Email to support@tcgroup.edu.vn hoặc liên hệ Hotline 1900 2929 44 [phím 3]