VNNIC ký thỏa thuận hợp tác với Sở TT&TT Thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp truyền thông và tăng cường quản lý phát triển tài nguyên Internet (22/3/2016)

VNNIC ký thỏa thuận hợp tác với Sở TT&TT Thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp truyền thông và tăng cường quản lý phát triển tài nguyên Internet (22/3/2016)

Ngày 22/03/2016, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet” giữa Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh (Sở TT&TT Thành phố Hồ Chí Minh) đã diễn ra, dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Đình Tạo – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam và Ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh ký thỏa thuận hợp tác.
Ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam và Ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh ký thỏa thuận hợp tác.

Trên cơ sở “Thỏa thuận hợp tác về phối hợp tăng cường quản lý và phát triển tài nguyên Internet”, VNNIC và Sở TT&TT Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp tích cực triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên Internet, đặc biệt tăng cường nhận thức về việc đăng ký và sử dụng tên miền “.vn” cũng như hoạt động của các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước đồng thời thúc đẩy thế hệ địa chỉ IPv6 và phối hợp thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc đăng ký, sử dụng tài nguyên Internet, cũng như tăng cường trao đổi các số liệu về tình hình phát triển, sử dụng Internet quốc gia tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.