VNCERT công bố 4 mã độc cần ngăn chặn khẩn cấp sau vụ Vietnam Airlines bị hack

VNCERT công bố 4 mã độc cần ngăn chặn khẩn cấp sau vụ Vietnam Airlines bị hack

Chiều 3/8, sau khi phân tích một số mẫu mã độc nhận được từ các thành viên thuộc đội ứng cứu sự cố, VNCERT phát hiện các dấu hiệu tấn công nguy hiểm.

Thực hiện Thông tư 27/2011/TT-BTTTT về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam – VNCERT vừa phát đi công văn khẩn cấp số 3 yêu cầu các lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện một số việc nêu trong công văn dưới đây.

Theo nguồn thạo tin của PC World Vietnam, thì 4 mã độc nói trên đã được “cài cắm” vào hệ thống mạng của nhiều tổ chức, tổng công ty quy mô lớn của Việt Nam; và nhiều khả năng đây cũng là các mã độc có liên quan đến vụ tấn công Vietnam Airlines vào chiều ngày 29/7.

Các bước cần thực hiện ngay, gồm có:

1. Theo dõi và ngăn chặn kết nối đến các tên miền sau:

  • playball.ddns.info
  • nvedia.ddns.info
  • air.dcsvn.org

2. Rà quét hệ thống và xóa các thư mục – tập tin mã độc có kích thước tương ứng.

a) C:\Program Files\Common Files\McAfee\McAfee.exe (137.28 KB)

– MD5: 884D46C01C762AD6DDD2759FD921BF71

– SHA-1: D201B130232E0EA411DAA23C1BA2892FE6468712

b) C:\Program Files\Common Files\McAfee\McUtil.dll (3.50 KB)

– MD5: C52464E9DF8B3D08FC612A0F11FE53B2

– SHA-1: E464D10AD93600232D7A24856D69F00510949A40

c) C:\Windows\system32\DiskMgers.dll (85.00 KB)

– MD5: 9BF793EF195CC62F8A61093F77B03158

– SHA-1:46844B0ACF2BB67ADBF2304A61BE07738D2DDD64

d) Tập tin “diskperf.exe”: tìm tất cả các file trong ổ Hệ điều hành có:

– MD5: 29E656E1256FC998B7CE8494656B3EF8

– SHA-1: 8C073B63D85CBF48BD742A62C7A59EEB064DA74D

3. Hướng dẫn kiểm tra mã MD5, SHA-1 của tập tin và cách thức xóa tập tin chứa mã độc trong Phụ lục kèm theo.

Sau khi thực hiện, yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình về Đầu mối điều phối ứng cứu quốc gia (Trung tâm VNCERT) theo địa chỉ email: ir@vncert.gov.vn hay số điện thoại 0934424009 trước 16 giờ ngày 5/8/2016.

vncert-cong-bo-4-ma-doc-can-ngan-chan-khan-cap-sau-vu-vietnam-airlines-bi-hack

vncert-cong-bo-4-ma-doc-can-ngan-chan-khan-cap-sau-vu-vietnam-airlines-bi-hack-1

vncert-cong-bo-4-ma-doc-can-ngan-chan-khan-cap-sau-vu-vietnam-airlines-bi-hack-2

Nguồn: pcworld.com.vn