Vì sao phải đăng ký tên miền tiếng Việt

Vì sao phải đăng ký tên miền tiếng Việt

Tên miền tiếng Việt (thủđô.vn, chínhphủ.vn,…) nằm trong hệ thống tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và các ký tự nằm trong bảng mã mở rộng của tiếng Việt theo tiêu chuẩn trên. Việc đăng ký, sử dụng tên miền tiếng Việt bổ sung thêm nhiều lựa chọn, thay thế cho địa chỉ Website truyền thống chỉ chấp nhận những ký tự Latin thông thường.

Tên miền tiếng Việt được phát triển theo cấu trúc tên miền cấp 2 (trực tiếp sau “.vn“). VNNIC không phát triển tên miền tiếng Việt dưới các đuôi tên miền cấp 2 dùng chung như .com.vn, .net.vn, …

Lợi  ích của tên miền tiếng Việt

 1. Tên miền đăng ký được pháp luật bảo vệ.
 2. Tên miền được tất cả các trình duyệt thông dụng như IE, Firefox, Chrome, Safari, … hỗ trợ theo chuẩn quốc tế.
 3. Tên miền tiếng Việt rõ nghĩa, tránh được những cách hiểu mập mờ. Nhờ đó, người sử dụng có thể bảo vệ được thương hiệu của mình chính xác theo ngôn ngữ Tiếng Việt trên Internet.
 4. Lệ phí tên miền tiếng Việt rất thấp, có thể sử dụng để SEO dễ dàng, hiệu quả.

Quy định về việc đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt (TMTV)

 • Tên miền đăng ký phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
 • Chủ thể chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp khi đăng ký trực tuyến và nội dung đăng tải trên Website TMTV.
 • Các chủ thể không được sử dụng những nội dung sau đây trong tên miền tiếng Việt đăng ký:
  • Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ, xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.
  • Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc, vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.
  • Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.
  • Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực; xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.
  • Những nội dung khác bị pháp luật cấm.
 • Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước. Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ. Tổ chức, cá nhân khác không phải là đối tượng nêu trên không được đăng ký, sử dụng các tên miền này.

Tên miền tiếng Việt hoạt động như thế nào ?

1. Người sử dụng yêu cầu trang web có địa chỉ là tên miền tiếng Việt (ví dụ tênmiềntiếngviệt.vn). Các trình duyệt web (Web Browser) sẽ hỗ trợ chuyển đổi tên miền tiếng Việt sang dạng mã hóa chuẩn ACE ( trong trường hợp người dùng sử dụng các trình duyệt web cũ không hỗ trợ tính năng này,  ví dụ như IE6 trở về trước , cần phải cài thêm các chương trình hỗ trợ dạng plug-in để chuyển đổi sang dạng mã hoá chuẩn ACE)  sau đó sẽ truy vấn máy chủ tên miền (DNS) với tên miền dưới dạng mã ACE.

2. Máy chủ DNS nhận được tên miền dưới dạng mã hoá ACE (xn--tnmintingvit-oeb8308h0a8h.vn), thực hiện tìm kiếm dữ liệu tương ứng trong cơ sở dữ liệu và gửi lại địa chỉ IP của máy chủ Web tương ứng cho trình duyệt.

3. Trình duyệt sẽ thực hiện kết nối tới máy chủ dịch vụ web và tìm kiếm nội dung thông tin của trang Web.

4. Máy chủ web gửi trả kết quả (nội dung trang web ), trình duyệt sẽ hiển thị nội dung trang web cho người sử dụng.

Hãy đăng ký ngay để bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp!