Sở TTTT TP.HCM và VNNIC ký thỏa thuận hợp tác

Sở TTTT TP.HCM và VNNIC ký thỏa thuận hợp tác

(PCWorldVN) Trung tâm Internet Việt Nam và Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ký thỏa thuận hợp tác về truyền thông và tăng cường quản lý phát triển tài nguyên Internet giai đoạn 2016-2021.

Với mục đích nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về tài nguyên Internet tại địa phương (bao gồm tên miền, địa chỉ IP) qua việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật và phối hợp thanh, kiểm tra hoạt động cung cấp dịch vụ và đăng ký, sử dụng tên miền Internet; đồng tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy việc đăng ký và sử dụng tài nguyên tên miền, địa chỉ Internet tại TP.HCM, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã tiến hành trao đổi để đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác chung trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị.

Khung chương trình được đưa vào thỏa thuận hợp tác giữa hai bên bao gồm: Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn về tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia “.vn”, tên miền tiếng Việt và các hoạt động thúc đẩy phát triển thế hệ địa chỉ IPv6 trên địa bàn TP.HCM; Phối hợp triển khai các hoạt động thanh, kiểm tra việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế tại địa phương; Trao đổi các số liệu về tình hình phát triển, sử dụng Internet quốc gia tại địa phương.

so-tttt-vnnic-1
Giám đốc Sở TTTT TP.HCM Lê Thái Hỳ cùng đại diện VNNIC ký thỏa thuận hợp tác.

Trước mắt, trong năm 2016, hai bên thống nhất kế hoạch triển khai một số hoạt động cụ thể như: Tổ chức hội thảo bảo vệ thương hiệu Việt với tên miền .vn và hội nghị phổ biến, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan tài nguyên Internet.
Theo đó, trong quý II/2016, Trung tâm Internet Việt Nam sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức buổi hội thảo chuyên ngành với có đề “Bảo vệ thương hiệu Việt với tên miền .vn” nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức trong việc đăng ký và sử dụng tên miền quốc gia và sử dụng tên miền tiếng Việt. Hội thảo hướng đến thành phần tham dự là đại diện các Sở ban ngành TP.HCM, các đơn vị về lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ.

Cũng trong quý II/2016, hai bên sẽ tổ chức tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan tài nguyên Internet.

Bên cạnh hoạt động tăng cường cập nhật thông tin quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, trong quý III/2016, hai bên sẽ phối hợp mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về xu thế và định hướng sử dụng địa chỉ Internet phiên bản mới IPv6 với mong muốn TP.HCM sẽ là đầu tàu thúc đẩy hoạt động triển khai ứng dụng IPv6 theo đúng lộ trình kế hoạch quốc gia.