Toạ đàm: Giới thiệu về Google Doanh Nghiệp Của Tôi

Toạ đàm: Giới thiệu về Google Doanh Nghiệp Của Tôi

Google Doanh nghiệp của tôi (GMB) giúp bạn quản lý thông tin doanh nghiệp, mở rộng sự hiện diện và kết nối với khách hàng của mình một cách đơn giản, nhanh chóng. Trong buổi toạ đàm này, Quang Minh và Lê Huy sẽ giới thiệu với các bạn những lợi ích, cách tạo trang Google Doanh nghiệp của tôi cũng như làm thế nào để tối ưu hoá và mang lại hiệu quả cao nhất cho việc kinh doanh của mình.