Toạ đàm: Chính sách quảng cáo AdWords

Toạ đàm: Chính sách quảng cáo AdWords

Nhà quảng cáo AdWords có thể tìm thấy Điều khoản và điều kiện cho quốc gia của họ bằng công cụ tìm kiếm Điều khoản và điều kiện của AdWords của chúng tôi.

Tôi có thể tìm thấy (các) Điều khoản và điều kiện áp dụng cho mình ở đâu?

(Các) Điều khoản và điều kiện khác nhau tùy theo quốc gia nơi đặt địa chỉ thanh toán của bạn. Để tìm thấy (các) Điều khoản và điều kiện của Google AdWords áp dụng cho bạn, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://adwords.google.com.vn cửa sổ mới.
Trên tab Tài khoản của tôi, hãy nhấp vào Tùy chọn.
Trong phần Quy tắc và điều khoản, hãy nhấp vào liên kết để xem (các) Điều khoản và điều kiện có liên quan của bạn.
Là một phần trong nỗ lực liên tục để cải thiện chương trình Google AdWords cho nhà quảng cáo và người dùng của chúng tôi, thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật (các) Điều khoản và điều kiện của AdWords. Bạn có thể xem (các) Điều khoản và điều kiện hiện tại bất kỳ lúc nào trong tài khoản của mình.