Tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng sử dụng tên miền “.VN”

1. Mục đích

Đây là kênh thông tin giúp Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cũng như các Nhà đăng ký tên miền “.vn” có thể kịp thời tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ cộng đồng về các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác đăng ký và sử dụng tên miền “.vn”; từ đó chúng tôi có thể hỗ trợ cộng đồng một cách tối đa trong quá trình sử dụng tên miền “.vn”, đồng thời xem xét các giải pháp cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ cộng đồng tốt hơn trong tương lai.

2. Nội dung góp ý

Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của cộng đồng liên quan đến công tác đăng ký và sử dụng tên miền “.vn”, bao gồm:

  • Chính sách, quy định liên quan đến tên miền “.vn”;
  • Các tác nghiệp về tên miền “.vn” (đăng ký, gia hạn, thay đổi thông tin, chuyển nhượng…);
  • Các dịch vụ về tên miền “.vn” (email, website, hosting…);
  • Kiến thức, thái độ, kỹ năng… của Nhân viên Nhà đăng ký;
  • Các vấn đề khác về tên miền “.vn”.

3. Cách thức thực hiện góp ý

Lưu ý: Đối với những ý kiến phản ánh thông qua kênh này, VNNIC sẽ là đơn vị đầu mối tiếp nhận thông tin, trực tiếp xem xét hoặc chuyển giao cho Nhà đăng ký đang quản lý tên miền giải quyết, đảm bảo hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất.

Để thực hiện gửi các ý kiến đóng góp, bạn vui lòng click vào đường link https://forms.gle/JjEdYjWiPkXE8A4B9 và điền các thông tin liên quan.

Các ý kiến đóng góp của bạn sẽ được chúng tôi nghiêm túc xem xét và xử lý.

Trân trọng cảm ơn./.