Chuyển nhượng tên miền Việt Nam “.vn” – Thông báo điều chỉnh nghiệp vụ mới nhất

Chuyển nhượng tên miền Việt Nam “.vn” – Thông báo điều chỉnh nghiệp vụ mới nhất

Chuyển nhượng tên miền Việt Nam, hướng dẫn mới nhất của cơ quan quản lý về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam cho các tổ chức cá nhân áp dụng từ 01.6.2021.

Hiệu lực thủ tục chuyển nhượng tên miền Việt Nam mới nhất?

Từ ngày 01/06/2021 nghiệp vụ Chuyển nhượng QSD tên miền “.vn” sẽ được điều chỉnh thực hiện theo Quyết định số 16/2021/QĐ-TTG, thay thế các nội dung đã thực hiện theo Thông tư số 16/2016/TT-BTTT ngày 28/06/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.
Theo Quyết định mới này thủ tục Chuyển nhượng QSD tên miền “.vn” đơn giản hơn so với Thông tư số 16/2016/TT-BTTT: bỏ biểu mẫu “Bản khai thông tin của Bên nhận chuyển nhượng QSD tên miền”.
Kiểm tra và Đăng ký tên miền tại đây
Đăng ký tên miền Việt Nam

Căn cứ và hướng dẫn nghiệp vụ chuyển nhượng tên miền Việt Nam

Đồng thời, việc chuyển nhượng được thực hiện cũng dựa trên hướng dẫn của các văn bản do Tổng Cục thuế ban hành như sau:
Công văn số 350/TCT CS ngày 29/01/2015 của Tổng Cục thuế – Bộ tài chính về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet (hướng dẫn đối với tổ chức).
Công văn số 784/TCT TNCN ngày 09/3/2017 của Tổng Cục thuế – Bộ tài chính về việc trao đổi ý kiến về thuế đối với chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không thông qua đấu giá (hướng dẫn đối với cá nhân).
Công văn số 5215/TCT-CS ngày 19/12/2018 của Tổng Cục thuế-Bộ tài chính về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet của tổ chức nước ngoài (hướng dẫn đối với tổ chức có địa chỉ nước ngoài).
Công văn số 2446/TCT-CS ngày 20/6/2018 của Tổng Cục thuế-Bộ tài chính về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet (hướng dẫn đối với tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh và doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản…mà phát sinh hoạt động chuyển nhượng tên miền thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng).

Đơn vị hỗ trợ chuyển nhượng tên miền:

Công ty Cổ Phần Đào tạo và Huấn luyện Phát Triển Doanh Nghiệp TC

Mst: 0316719778

Đc: nhà 15, đường 5, CityLand Park Hill, Phường 10, Gò Vấp, Tp.HCM