Thay đổi thông tin tên miền

Câu hỏi 1: Tôi có thể thay đổi những thông tin nào của tên miền?

Bạn có thể thay đổi các thông tin liên hệ của tên miền đăng ký bao gồm: địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đối với tổ chức; Địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân; cập nhật máy chủ DNS của tên miền.

Câu hỏi 2: Để thay đổi thông tin tên miền tôi cần làm thủ tục gì?

Bạn cần thực hiện các thủ tục sau:

Liên hệ với Nhà đăng ký quản lý tên miền của bạn để được hỗ trợ cập nhật thông tin. Để có được thông tin liên hệ của Nhà đăng ký đang quản lý tên miền, bạn có thể sử dụng hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn cung cấp bởi VNNIC tại địa chỉ whois.vn.

Nhà đăng ký sẽ hướng dẫn cho bạn các thủ tục với mục đích xác thực chủ thể tên miền để hỗ trợ bạn trong việc cập nhật thông tin.

Câu hỏi 3: Tôi không muốn hiển thị các thông tin cá nhân: số chứng minh thư, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà, tôi có thể đăng ký ẩn các thông tin này được không?

Khi đăng ký tên miền “.vn” bạn sẽ phải cung cấp đầy đủ các thông tin như: họ và tên, năm sinh, địa chỉ thường trú, số điện thoại, địa chỉ email, số CMND/hộ chiếu. Tuy nhiên, chỉ có các thông tin về chủ thể phục vụ cho việc quản lý như tên miền; ngày đăng ký, ngày hết hạn; tên chủ thể; Nhà đăng ký quản lý tên miền; thông tin về máy chủ tên miền chuyển giao mới được hiển thị công khai trên mạng Internet thông qua hệ thống Whois Việt Nam cung cấp bởi VNNIC tại địa chỉ whois.vn và các hệ thống Whois Việt Nam cung cấp bởi các Nhà đăng ký tên miền “.vn”. Như vậy, các thông tin mà bạn không muốn hiển thị sẽ được Nhà đăng ký lưu giữ trong hồ sơ đăng ký tên miền của bạn để cung cấp cho cơ quan quản lý trong trường hợp cần thiết chứ không hiển thị công khai, bạn sẽ không phải lo lắng về điều này nữa.

Câu hỏi 4: Thay đổi thông tin tên miền có mất phí không?

Việc thay đổi thông tin tên miền không phải trả phí. Tuy nhiên bạn cần xem xét lại hợp đồng giữa bạn và NĐK khi đăng ký tên miền để chắc chắn rằng không có điều khoản về việc mất phí bạn khi bạn thông tin tên miền.

Câu hỏi 5: Tại sao tôi phải cập nhật thông tin liên hệ cho tên miền?

Theo quy định, Chủ thể tên miền có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin khi đăng ký tên miền theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý thông tin tên miền của mình. Trong trường hợp chủ thể cung cấp thông tin không chính xác dẫn tới việc cơ quan quản lý không liên hệ và xác thực được thì tên miền sẽ bị xem xét để thu hồi. Do vậy, mỗi khi có sự thay đổi thông tin, chủ thể có trách nhiệm thông báo, cập nhật thông tin bằng cách liên hệ với Nhà đăng ký quản lý tên miền của mình để được hỗ trợ.