Ông Bùi Văn Cường

Ông Bùi Văn Cường

Tôi đã tin tưởng giao phó cho TCBD làm tất cả, từ hệ thống quản lý doanh nghiệp tới website bán hàng và các hệ thống quản trị sản xuất theo tiêu chuẩn ERP trên cả nước.