Tên miền “.VN” được Bộ TT&TT cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá

Tên miền “.VN” được Bộ TT&TT cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá

Quyết định 427 phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.VN” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá vừa được Bộ TT&TT ban hành. Đây là nhóm tên miền có số lượng rất hạn chế, được xác định là tên miền có giá trị thương mại cao.
Tính đến thời điểm hiện tại, số tên miền quốc gia Việt Nam “.VN” được duy trì trên hệ thống là 438.914 tên miền. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Triển khai các quy định của Luật Viễn thông, tháng 7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2014/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet (Quyết định số 38). Tiếp đó, tháng 6/2016, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38 về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.

Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC cho hay, việc từ ngày 1/6/2017 chính thức triển khai chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.VN” được cấp không thông qua đấu giá đã đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời nâng cao nhận thức chung của cộng đồng và giá trị của tên miền “.VN”. Số liệu thống kê của VNNIC cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng số 1.423 tên miền “.VN” đã được chuyển nhượng thành công quyển sử dụng không thông qua đấu giá.

Bên cạnh việc chuyển nhượng tên miền, hiện nay một nội dung đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng là việc đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet đối với các tên miền cấp 2 dùng riêng dưới “.VN” có 1 hoặc 2 ký tự (ví dụ 1.VN; ab.VN).  “Đây là nhóm tên miền có số lượng rất hạn chế nên được xác định là tên miền có giá trị thương mại cao, có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ”, VNNIC thông tin.

Cũng theo VNNIC, nhóm tên miền này cũng đã được xếp riêng với mức phí cao trong biểu phí đăng ký, sử dụng tên miền được quy định tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 11/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.VN” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam. Theo quy định của Luật Viễn thông và Quyết định số 38, nhóm các tên miền cấp 2 dưới “.VN” có 1, 2 ký tự này chỉ được cấp thông qua việc đấu giá quyền sử dụng tên miền.

Trên thực tế, nhu cầu đăng ký sử dụng tên miền cấp 2 dùng riêng dưới “.VN” có 1, 2 ký tự đã được hình thành ngay từ giai đoạn đầu cấp quyền sử dụng tên miền “.VN” và ngày càng phát sinh nhiều từ cộng đồng người sử dụng. Trước nhu cầu đó của cộng đồng về việc đăng ký nhóm tên miền cấp 2 dùng riêng dưới “.VN” có 1, 2 ký tự, ngày 29/3 vừa qua, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Quyết định số 427/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.VN” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá.

Theo Quyết định này, danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.VN” cấp quyền sử dụng thông qua hình thức đấu giá bao gồm: các tên miền quốc gia Việt Nam “.VN” không dấu cấp 2 dùng riêng có 1 ký tự (là tên miền cấp 2 dưới “.VN” được lập nên từ 1 ký tự trong số 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 số tự nhiên từ 0 đến 9); các tên miền quốc gia Việt Nam “.VN” không dấu cấp 2 dùng riêng có 2 ký tự (là tên miền cấp 2 dưới “.VN” được lập nên từ 2 ký tự trong số 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 số tự nhiên từ 0 đến 9).

Như vậy, các tên miền quốc gia Việt Nam “.VN” cấp quyền sử dụng thông qua hình thức đấu giá không bao gồm các tên miền được bảo vệ theo quy định tại Điều 68 Luật CNTT, khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Quyết định 427 của Bộ TT&TT về việc phê duyệt danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.VN” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/3/2018.

Nguồn : infonet.vn