Quyết định 72/2002/QĐ-TTg

Số hiệu: 72/2002/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung: Thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước
Ngày ban hành: 10/06/2002
Hình thức văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký duyệt: Phạm Gia Khiêm – Phó Thủ Tướng
Download:PDF icon QD-72-2002-TTg.pdf