Quy trình đăng ký bảo vệ tên miền .vn

Quy trình đăng ký bảo vệ tên miền .vn

Bảo vệ tên miền .vn, Các nguyên tắc và quy trình bốn bước để bảo vệ tên miền “.VN” mọi chủ thể cần biết.

1. Nguyên tắc thực hiện bảo vệ tên miền .vn

– Bảo vệ các tên miền đã được đăng ký, thuộc đối tượng tên miền được bảo vệ.

– Các tiêu chí bảo vệ tên miền “.vn”: Theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, Điều 8 có quy định: Các tên miền “.vn” được bảo vệ bao gồm các tên miền liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia:

Tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam;

Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới;

Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam…);

– Các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước;

– Các tên miền khác cần được bảo vệ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền với VNNIC.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.

2. Quy trình thực hiện bảo vệ tên miền .vn

TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả Tài liệu/Biểu mẫu
1 Gửi yêu cầu bảo vệ tên miền “.vn” Chủ thể Chủ thể gửi yêu cầu bảo vệ tên miền theo biểu mẫu về VNNIC  Download
2  VNNIC xét duyệt yêu cầu bảo vệ VNNIC VNNIC xét duyệt yêu cầu:– Tên miền được bảo vệ: VNNIC thực hiện bảo vệ tên miền (chuyển đến bước 3 của Quy trình).

– Tên miền chưa đủ sở cứ bảo vệ: Thông báo cho chủ thể để bổ sung sở cứ để VNNIC tiếp tục xem xét (chuyển đến bước 4 của Quy trình).

– Tên miền không thuộc nhóm tên miền được bảo vệ: Không thực hiện bảo vệ và thông báo kết quả cho chủ thể (Chuyển đến bước 4 của Quy trình).

3  Thực hiện bảo vệ tên miền VNNIC VNNIC thực hiện bảo vệ tên miền khi thỏa mãn các yêu cầu xét duyệt.
4 Thông báo kết quả cho chủ thể VNNIC VNNIC thông báo kết quả:– Trường hợp tên miền được bảo vệ: Thông báo cho chủ thể bằng văn bản và NĐK đang quản lý tên miền.

– Trường hợp tên miền chưa đủ sở cứ bảo vệ: Thông báo cho chủ thể để bổ sung sở cứ.

– Trường hợp tên miền không được bảo vệ: Thông báo cho chủ thể bằng văn bản.

3. Đơn vị nhận hỗ trợ bảo vệ tên miền .vn cho Quý khách hàng

Công ty CP Đào tạo và Huấn Luyện phát triển doanh nghiệp TC – Hotline 1900 2929 44

Nhà huấn luyện doanh nghiệp I Business Coach I Thomas Trịnh Toàn.

Leave a Reply