ICANN triển khai thành công khóa DNSSEC KSK mới trên DNS ROOT, tăng cường đảm bảo an toàn cho hệ thống máy chủ tên miền

ICANN triển khai thành công khóa DNSSEC KSK mới trên DNS ROOT, tăng cường đảm bảo an toàn cho hệ thống máy chủ tên miền

Nhằm nâng cao an toàn cho hệ thống máy chủ tên miền, ICANN đã thực hiện thay đổi khóa DNSSEC KSK vào ngày 11/10/2018. Việc thực hiện thay đổi khóa của ICANN đã diễn ra thành công, hầu như không ảnh hưởng đến người dùng Internet trên thế giới.

Theo báo cóa của ICANN ngày 14/11/2018, việc thực hiện thay đổi khóa DNSSEC KSK trên DNS ROOT đã diễn ra thành công. 99% người sử dụng Internet không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi khóa DNSSEC KSK. Tuy nhiên, có một lượng nhỏ hệ thống máy chủ tên miền đệm (DNS Cache/Resolver) không sẵn sàng tương thích với khóa mới. Những đơn vị này đều có thể khắc phục vấn đề về DNSSEC trên hệ thống DNS của họ một cách nhanh chóng và đảm bảo hoạt động chính xác, ổn định. Trước đó, ICANN cũng đã đưa khuyến nghị đối với những đơn vị có quản lý hệ thống máy chủ tên miền đệm (DNS Cache/Resolver) đã bật tính năng xác thực DNSSEC (DNSSEC Validation) cần thực hiện rà soát, theo dõi và cập nhật neo tin cậy DNSSEC (DNSSEC Trust Anchor) trên hệ thống máy chủ tên miền đệm để đảm bảo các hoạt động truy vấn DNS không bị gián đoạn. Việc thực hiện cần đảm bảo chính xác theo các hướng dẫn đã được ICANN công bố tại: . Trong gian đoạn tiếp theo, khóa KSK cũ (KSK-2010) sẽ bị thu hồi và bị xóa khỏi ROOT zone kể từ ngày 11/02/2019.

Qua kiểm tra, theo dõi của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), trong lần thay khóa DNSSEC KSK này, Việt Nam không xảy ra bất cứ gián đoạn trong hoạt động Internet của người dùng, do hiện tại, các ISP lớn như VNPT, Viettel, FPT đều chưa bật tính năng xác thực DNSSEC (DNSSEC Validation).

Từ ngày 20/12/2016, hệ thống máy chủ tên miền DNS quốc gia “.VN” đã chính thức triển khai DNSSEC, kết nối liên thông DNSSEC với hệ thống máy chủ tên miền gốc từ ngày, giúp đảm bảo chính xác, tin cậy trong truy vấn tên miền “.VN” trên Internet. Có thể nói, việc triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền “.VN’ đã đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng Internet tại Việt Nam, sẵn sàng đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thương mại điện tử, Chính phủ điện tử Việt Nam một cách an toàn nhất. Trong giai đoạn chuyển đổi sang ngành công nghiệp 4.0 cùng việc tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, cung cấp dịch vụ tới người sử dụng, việc tăng cường an toàn an ninh mạng  nói chung và việc thúc đẩy triển khai DNSSEC đảm bảo cho truy vấn trên hệ thống DNS quốc gia nói riêng là vô cùng cấp thiết, đặc biệt đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước đang triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4.

Để góp phần phát triển hạ tầng Internet Việt Nam an toàn, chính xác và tin cậy, trong thời gian tới, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, các nhà đăng ký tên miền “.VN”, các cơ quan Đảng, Nhà nước cần tăng tốc triển khai hệ thống DNS theo tiêu chuẩn DNSSEC và cung cấp dịch vụ sử dụng, truy vấn tên miền “.VN” theo tiêu chuẩn DNSSEC cho người sử dụng tại Việt Nam.

Theo VNNIC.