Hướng dẫn trỏ bản ghi Redirect tại TCBD/ESC

Hướng dẫn trỏ bản ghi Redirect tại TCBD/ESC

Hướng dẫn trỏ bản ghi Redirect tại TCBD/ESC, Bản ghi này được sử dụng trong trường hợp bạn có 1 tên miền muốn người truy nhập khi gõ tên miền này thì tự động chuyển đến website của 1 tên miền khác.

Giới thiệu về hướng dẫn trỏ bản ghi redirect

Bản ghi URL redirect là bản ghi chuyển hướng truy nhập.

Bản ghi này được sử dụng trong trường hợp bạn có 1 tên miền muốn người truy nhập khi gõ tên miền này thì tự động chuyển đến website của 1 tên miền khác.

Tương tự REDIRECT URL nhưng trên thanh địa chỉ của trình duyệt người sử dụng vẫn thấy tên_miền_của_bạn
Vd: tên_miền_của_bạn trỏ đến site tcgroup.edu.vn nếu bạn sử dụng frame thì trên thanh địa chỉ sẽ hiển thị tên_miền_của_bạn và nội dụng site sẽ là site tcgroup.edu.vn

Frame

Các bước cấu hình trỏ bản ghi redirect

Ví dụ với 2 dạng domain như sau:

Tên miền chính: bạn đã đăng ký và đươc cấp <<Hãy chọn cho mình một tiên miền ĐẸP tại đây>>

Domain A: actioncoach.edu.vn

Domain B: tcdevelopment.edu.vn

Với việc trỏ bản ghi Redirect: Tức là khi gõ địa chỉ domain actioncoach.edu.vn thì sẽ tự động chạy sang domain tcdevelopment.edu.vn

Chi tiết các bước cấu hình trỏ bản ghi redirect

[B1]: [Record Type] Click vào mũi tên, chọn [FRAME].

[B2]: [Name] Chúng ta để trống

[B3]: [URL] Nhập tên website cần trỏ đến Lưu ý: nên gõ không nên copy đường link
Vd: nếu bạn gõ TCGROUP.EDU.VN hệ thống sẽ tự động thêm http:// vào

[B4]: Click [Thêm mới]
Tương tự ta tạo thêm một record [Frame], chỉ khác ở [B2] phần [Name] chúng ta nhập vào WWW như hình sau:

Frame_2
[B5]: Nếu đúng các bạn sẽ được như hình:

Frame_3

[Mục 1]: ở đây sẽ hiển thị tên miền của bạn, 2 record [Frame URL]. Một record với [Name] là rỗng, một record với [Name] là www

[Mục 2]: ở đây sẽ hiển thị tên website bạn trỏ đến, mình trỏ đến trang esc.vn.

[Mục 3]: 2 record [A] này được hệ thống tự sinh ra

[Mục 4]: Bạn cần lưu ý IP ở mục 4 này vì mình sẽ phải tao 1 record [A] với [Name of Record] là @ và

[Address] là IP ở mục 4 này

Frame_4
Kết quả đạt được như hình

Frame_5

Video hướng dẫn

Số điện thoại Hotline hướng dẫn

Khách hàng cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Hotline: 1900 2929 44 (Phím 3).