Chuyển đổi Nhà đăng ký quản lý tên miền

Câu hỏi 1: Tên miền được chuyển đổi Nhà đăng ký trong khoảng thời gian nào?

Chủ thể có thể chuyển đổi NĐK tên miền sau 60 ngày kể từ ngày tên miền được đăng ký mới và trước 30 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng.

Câu hỏi 2: Thủ tục chuyển đổi nhà đăng ký tên miền thế nào?

Để thực hiện việc chuyển đổi Nhà đăng ký quản lý tên miền, bạn cần thực hiện các bước sau:

– Lựa chọn và liên hệ với Nhà đăng ký muốn chuyển đến (NĐK mới) để xác nhận đồng thuận, hoàn thiện các hồ sơ có thể có theo quy định của NĐK.

– Liên hệ với Nhà đăng ký hiện tại để xác thực đồng thuận cho việc chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền của mình. NĐK hiện tại sẽ cung cấp cho bạn đoạn mã xác thực, bạn sẽ dùng mã này để cung cấp cho NĐK mới.

– Sau khi tên miền đã được chuyển đổi NĐK thành công, bạn kiểm tra thông tin NĐK quản lý tên miền của mình qua hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn.

Câu hỏi 3: Tại sao NĐK đang quản lý tên miền bắt buộc tôi phải nộp phí duy trì khi chuyển đổi NĐK?

Theo quy định, tên miền không được phép chuyển đổi nhà đăng ký trong vòng 30 ngày trước khi tên miền hết hạn sử dụng. Theo chúng tôi, bạn nên kiểm tra lại ngày hết hạn của tên miền, nếu tên miền của bạn nằm trong khoảng thời gian 30 ngày này thì bạn cần phải nộp phí duy trì trước mới có thể chuyển đổi NĐK.

Câu hỏi 4: Tôi đã thực hiện duy trì tên miền tại Nhà đăng ký cũ, vậy sau khi sang Nhà đăng ký mới tôi có cần phải duy trì tên miền nữa không?

Sau khi chuyển đổi NĐK, thông tin về ngày hết hạn của tên miền sẽ không thay đổi. Như vậy, việc duy trì tên miền tại NĐK mới là không bắt buộc, bạn có thể thực hiện duy trì tại NĐK mới tùy theo nhu cầu của mình.

Câu hỏi 5: Chuyển đổi NĐK quản lý tên miền có mất phí không?

Việc chuyển đổi NĐK quản lý tên miền sẽ không phải trả phí. Tuy nhiên bạn cần xem xét lại hợp đồng giữa bạn và NĐK khi đăng ký tên miền để chắc chắn rằng không có điều khoản mất phí khi thực hiện chuyển đổi NĐK quản lý tên miền.

Câu hỏi 6: Khi chuyển đổi nhà đăng ký, tên miền của tôi có bị gián đoạn không?

Quá trình chuyển đổi Nhà đăng ký sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động của tên miền.

Câu hỏi 7: VNNIC có hỗ trợ cung cấp mã xác thực tên miền cho chủ thể không?

Việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện khi có sự thỏa thuận thống nhất của tất cả các bên tham gia quá trình chuyển đổi, bao gồm: Chủ thể tên miền, NĐK đang quản lý tên miền và NĐK mà chủ thể có nhu cầu chuyển tên miền đến. VNNIC không can thiệp vào quá trình chuyển đổi NĐK này. Vì vậy, VNNIC không cung cấp mã xác thực tên miền cho chủ thể. Bạn vui lòng liên hệ NĐK đang quản lý tên miền để được hỗ trợ về mã xác thực tên miền.