Hướng dẫn cấu hình 2 tên miền về một hosting

Hướng dẫn cấu hình 2 tên miền về một hosting

(Domain Pointer – 2 tên miền về hosting) Sử dụng 2 hay nhiều địa chỉ tên miền cho 1 Hosting đồng nghĩa với việc người dùng có thể sử dụng bất kỳ tên miền nào để truy cập vào Hosting của bạn. Khi trỏ 2 hay nhiều tên miền về 1 host giúp bạn tối ưu lượng truy cập website cũng như giúp cho việc quản lý web về 1 mối, dễ dàng, thuận tiện hơn.

1. Domain pointer – 2 tên miền về 1 Hosting có tác dụng gì?

Domain pointer là dạng domain chạy song song với domain chính. Khi cấu hình domain pointer, bạn sẽ có 2 domain chạy trên 1 hosting, 1 website, 1 database. Nói cách khác cho dù bạn gõ tên domain nào vào thanh địa chỉ trong web browse đều đến 1 website của bạn trong hosting.

2. Cách cấu hình Domain Pointer – 2 tên miền về 1 hosting

[Bước 1]: Đăng nhập vào trang quản trị hosting,

Bạn click [Domain Pointers], Nếu trên hosting có nhiều hơn 1 domain, bạn chọn domain mình cần trỏ pointer.

2 tên miền về hosting[Bước 2]: Nhập tên miền phụ

Tên miền này sẽ trỏ về tên miền chính trên hosting. Click [Add] để hoàn thành.

2 tên miền về 1 hosting