Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (15/7/2020)

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (15/7/2020)

Chiều ngày 15/7/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về tác vụ. Hội nghị quyết định số 1189 / QĐ-BTTTT ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Thắng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) giữ chức giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyền bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thắng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam tại Hội nghị ngày 15/7/2020

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Hồng Thắng trên cương vị mới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn, Ông Nguyễn Hồng Thắng sẽ là người dẫn dắt Internet thế hệ hai của Việt Nam, tạo ra các giá trị mới của Internet to reply nhu cầu của doanh nghiệp và người sử dụng trong kỷ nguyên. Nếu Internet thế hệ trước chỉ là kết nối, chia sẻ người với người thì Internet thế hệ mới phải kết nối “với vật thể”. VNNIC cần tận dụng hạ tầng thiết yếu Internet của quốc gia để tạo nên những dịch vụ mới, hỗ trợ kết nối không chỉ các doanh nghiệp Internet mà hàng triệu tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam khác.

Phát hành dịch vụ, với đồng thời là bộ phận lắp ráp và cấp phép sử dụng 20 năm thành lập và phát triển của VNNIC, ông Nguyễn Hồng Thắng ý thức được các trọng trách và công thức của VNNIC trong giai đoạn tới và kết thúc cam kết sẽ nỗ lực, phấn đấu hết sức mình, xây dựng VNNIC tiếp theo thành công với tầm nhìn mới, mới sứ, cung cấp dịch vụ thông tin, Internet mới máy cộng đồng, kết thúc phát triển toàn Internet Việt Nam; đóng góp xứng đáng cho sự phát triển chung của Bộ và ngành TT&TT.

Một số khác hình ảnh tại hội nghị: