Ông Nguyễn Thế Hồng Lực

Ông Nguyễn Thế Hồng Lực

Chỉ mất 5 phút cấu hình, giải pháp eCloud của TCBD giúp chúng tôi vượt qua được thử thách đặc biệt trong những ngày tuyển sinh với các “Nhà đầu tư 18 tuổi” mà không phải trường đại học nào cũng làm được.