Hướng dẫn đổi NameServer và reset password DNS

Thay đổi cặp NameServer [B1]: [Mục 1]: Rê chuột vào menu [Tên miền] [Mục 2]: Click vào [Quản lý tên miền] [Mục 3]: Sau khi click vào [Mục 2] sẽ xuất hiện list các tên miền mà bạn quản lý [B2]: Click vào Dns1 như hình dưới [B3]: Nhập 2 cặp name vào 2 [Mục […]

Read More »